Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Dilekcesi (Yurttan verilecektir)

İç Talimat Beyannamesi (Yurttan Verilecektir)

Ödeme Sözleşmesi (Yurttan Verilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimliği Fotokopisi

Vesikalık Fotoğraf (2 adet )

Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılıklarından)

Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından )

Ön Kayıt